Moderna logistika za najbolju brigu o kupcima

Automatizovani magacini, osam kilometara pokretnih traka i laserski vođena vozila čine osnovu delotvornog logističkog unutrašnjeg sistema. Sistem upravljanja transportom uz podršku kroz odgovarujući software, u koji su uključeni i prevoznici, zaokružuje jedan od najmodernijih logističkih sistema u Evropi.

Domaće tržište – isporuka u roku 24/48 sati

Moderna logistička struktura u pozadini omogućava potpunu usmerenost prema kupcu i njegovim potrebama. Isporuka u Austriji je u roku 24 sata.

Inicijalizacija domaćeg tržišta je, na kupca usmerenu logističku strategiju, proširena na radius od 400 km od Linza. To je dovelo poslovanje Schachermayer-a ponovno pred veliki izazov, za koji su logističari naše firme pronašli odgovarajuće rešenje. Domaće tržište sa logističkog aspekta obuhvaća Austriju, južnu Nemačku, severnu Italiju, Češku, Slovačku, Mađarsku i Sloveniju.

Kroz optimizirano upravljanje zalihama danas profitiraju i naši kupci kroz asortiman od 150.000 artikala i brzu isporuku u roku 24 ili 48 sati.