Impresum

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194d
SRB-11 080 Zemun

Telefon: +381 (0)11 / 78 70 233
Faks: +381 (0)11 / 74 80 943

Matični broj: 20064331
Upis u trgovački registar: Agencija za privredne register u Beogradu
Rešenjem broj: 83696/2005 od 01.08.2005

Osoba odgovorna za sadržaj:
Dušan Bandin (izvršni direktor)

e-pošta: info@schachermayer.rs

Copyright:
Korištenje tekstova i slika samo uz saglasnost izdavača. Zadržavamo pravo na nenamerne greške i greške nastale u kucanju.