Henkel Purmelt Cleaner 2 i 4 sredstvo za čišćenje i održavanje kanterica

Henkel Purmelt Cleaner 2 i 4 sredstvo za čišćenje i održavanje kanterica
Henkel Purmelt Cleaner 2 i 4 sredstvo za čišćenje i održavanje kanterica

Proizvodi namijenjeni za čišćenje kanterice koji su u kontaktu s lepilom uveliko pojednostavljuju održavanje same opreme. Predstavljamo vam dva sredstva dostupna u patronama i granulama - Purmelt Cleaner 2 i Purmelt Cleaner 4

Oba proizvoda prilagođena su čišćenju termotaljivih lepila svih baza (EVA, PO, PP i PUR). Zavisno od opreme postoje razlike u samoj formi, obliku u kojemu je proizvod
dostupan:

* Purmelt Cleaner 2 dostupan je u patronama
* Purmelt Cleaner 4 dostupan je u granulama


PRIMENA:

Potrebno je potrošiti kompletnu količinu lepila prie
nego što se sredstvo za čišćenje stavi u posudu (melter). Melter napunite do samog vrha sredstvom i lagano ga zagrejte na preporučenu radnu temperaturu. Kada je proizvod rastopljen i na radnoj temperaturi ostavite sve skupa da radi narednih sat vremena, nakon toga ispraznite melter do kraja i po potrebi napunite opet lepilom. Za prvo čišćenje preporučujemo da postupak ponovite dva puta za redom.
Za uredno održavanje opreme potrebno je ovo napraviti svake dve do tri nedelje zavisno od količine odrađenog posla u istom periodu.


PURMELT CLEANER 2

Viskoznost pri 130 °C: 6500mPas
Gustoća: 0,95 g/cm3
Radna temperatura: 100-170 °C
Preporučena radna temperatura: 120 °CPURMELT CLEANER 4

Viskoznost pri 130 °C: 10000mPas
Gustoća: 1,1 g/cm3
Radna temperatura: 100-170 °C
Preporučena radna temperatura: 140 °C

04. januar 2013 | bd | Facebook | Twitter