CLIP top BLUMOTION u oniks crnoj boji

CLIP top BLUMOTION u oniks crnoj boji
Za veću slobodu oblikovanja prilikom izrade kvalitetnog nameštaja, bez kompromisa kada je u pitanju dizajn.

PRIZNATE ŠARKE, NOVE MOGUĆNOSTI

Taman nameštaj za život jednostavne elegancije - spolja i unutra. Šarke u oniks crnoj mešavini harmonično se uklapaju u kuhinju. Za veću slobodu oblikovanja prilikom izrade kvalitetnog nameštaja, bez kompromisa kada je u pitanju dizajn.

CLIP TOP BLUMOTION - SVE SADRŽANO

Sve vrste uobičajenih šarki, kao npr. CLIP top BLUMOTION u 110° izvedbi šarke za profilna vrata i šarke sa oknom, dostupne su u tamnoj varijanti boje. Za visoki kvalitet kretanja kod malih ili laganih vrata BLUMOTION funkcija može po potrebi jednostavno da se deaktivira.

OTVARANJE BEZ RUČKI SA TIP-ON ZA VRATA

Najvažnije šarke za široko-ugaonu primenu dostupne su bez opruge i samim tim je moguća kombinacija sa TIP-ON za vrata.

PROGRAM

• 110°-standardna šarka za debljinu vrata do približno 24 mm
• 107°-standardne šarke za debljinu vrata od 15 mm
• 95°-profilne šarke za deblja vrata
• šarke sa oknom
• široko-ugaona šarka
• šarka za aluminijumski okvir za uske aluminijumske okvire
• CLIP top 155°-široko-ugaona šarka sa BLUMOTION na kačenje

PREDNOSTI NA PRVI POGLED:

• elegantni dizajn za vrhunski izgled
• raznovrsni proizvodni program
• obojeni prateći pribor

27. februar 2017 | bd | Facebook | Twitter