ISEO – sigurnosne brave i cilindri

ISEO – sigurnosne brave i cilindri
Ulazna vrata su najčešće korišćeni put provalnika u naše domove, a načini ulaska su različiti. Cilindri se slamaju ili izvlače, plastični okovi se demontiraju, vrata se obijaju u području brave, u nekim slučajevima se vrata potpuno skinu. Schachermayer se dugo bavi ovom temom i okovima koji naše domove čine sigurnijim.

Firma ISEO se već dugi niz godina bavi proizvodnjom brava, cilindara i lokota. Kroz svoj skoro pedesetogodišnji vek postojanja, firma se vodi osnovnom idejom a to je sigurnost. Sledeći navedenu ideju, ISEO je plasirao na tržište nove brave i cilindre za blindo vrata. Cilindre, brave i rozete već danas možete potražiti u našem webkatalogu ili se raspitati kod prodajnih predstavnika na terenu.

Iseo brava za blindo vrata 608D je brava koja koristi tehniku zatvaranja trezor ključ. Sve 600G brave opremljene su mehanizmom kretanja sa zupčanicima. Ovaj sistem podiže standarde kvalitete na vodeću poziciju na tržištu. Sve brave serija 600 imaju bočne vijke za pričvršćenje cilindra, što pruža snažnu potporu cilindru koji je potpuno zatvoren u kućištu, i veći otpor u poređenju sa klasičnim pričvršćenjem prednjim vijcima.

Prednosti:

• menjanje cilindra uz minimalan napor
• tiho pokretanje
• vrlo visoka ciklička trajnost
• bez trošenja cilindarskog bregastog vratila
• nemogućnost hvatanja ključa zbog nedovoljne rotacije
• kompatibilnost sa različitim cilindrima

Double bit brave

ISEO Double Bit brave serije 600 imaju 6 nezavisnih upadnica i kljun u karbon - nitriranom čeliku koji poseduju poseban profil sa anti-manipulativnim sistemom, tj. efektivnom zaštitom od pokušaja otvaranja provalom ili korišćenjem kalauza i/ili sličnih alata za manipulaciju. Ova prednost postavlja sigurnosne standarde na vodeću poziciju na tržištu. Brave sa armaturnim sistemom za pojačanje „H“(na zahtev) postižu stepen 7 (maksimalno) standarda EN12209 u odnosu na „sigurnost nekretnina“. Brave sa sistemom za pojačanje lopatice (opcionalno) i sistemom protiv manipulacije (standardno) priznaju se kao „protivprovalni“ sistemi.

Double Bit brave dozvoljavaju mogućnost promene ključa, tj. konstrukcijski ključevi i/ili ključevi prvog vlasništva mogu se zameniti novim ključevima koji isključuju prethodne ključeve, radi veće sigurnosti i vlastitog mira. Ova operacija, koja je jednostavna, brza i stoga izuzetno privatna, može se izvršiti od strane korisnika u samo nekoliko sekundi sa otvorenim vratima, bez zamene unutrašnjih delova zaključavanja, rastavljanja ploča, poklopaca.

Svi cilindri iz serije 600 sa DoubleBit bravom imaju posebnu zaštitu protiv provale kalauzom i dolaze u više varijanti kako bi se prilagodile različitim tipovima vrata.

28. novembar 2018 | bd | Facebook | Twitter