VARIANT VX – tehnika šarki za teška vrata nosivosti do 400 kg

VARIANT VX – tehnika šarki za teška vrata nosivosti do 400 kg
Sistem šarki VARIANT VX čini proverenu celinu koja se sastoji od šarke i prihvatnog elementa za pouzdanu primenu na visokokvalitetnim funkcionalnim vratima na objektima. Tehničke prednosti su 3D podešavanje, tehnika kliznih ležajeva bez potrebe održavanja, visoka opterećenja i višestruke mogućnosti primene na drvenim, čeličnim i aluminijskim dovratnicima.

Uz povećanu primenu sigurnosnih i funkcionalnih komponenti na vratima trend u gradnji javnih i privatnih objekata su i sve veća i sve šira vrata. Taj trend kao i želja projektanata i investitora za više prostora u arhitekturi uzrokuju značajna povećanja težine vrata. Sve teži elementi vode do povećanog opterećenja vrata i ugrađenih šarki. Odlučujući uticaj pri tome, pored veličine, širine, težine i frekvencije korišćenja, ima i želja za vratima bez prepreka te veći komfor. Upotreba dodatnih funkcionalnih elemenata, kao što su zatvarači, motori za automatsko otvaranje vrata, obloge na vratima, iz arhitektonskih ili tehničkih aspekata imaju veliki uticaj na opterećenje ugrađenih šarki.

Opterećenja do 400 kg za veći komfor i sigurnost

U cilju sigurnog i pouzdanog ispunjavanja kompleksnih zahteva, specijalisti za šarke u razvojnom timu firme SIMONSWERK razvili su nove sisteme šarki za velike nosivosti VX 7729/160-4 VBR plus, VX 7939/160-4 VBR plus i VX 7939/160-4 FD VBR plus za opterećenja do 400 kg za seriju VARIANT VX. Svi modeli šarki imaju proverene karakteristike serije VX i dodatne tehničke prednosti, kao što su specijalno zavarene rolne šarke za upotrebu na ekstremno teškim vratima. Za perfektno i skladno funkcionisanje prihvatnog elementa i šarke prihvatni elementi su dorađeni i pojačani da bi mogli izdržati opterećenja do 400 kg. Prihvatni elementi VX 7531 3D, VX 7532 3D i VX 7535 3D pogodni su za montažu u puni drveni dovratnik, kao i u slepi dovratnik. Optimizovanje pokrivnih ploča i dijagonalno pričvršćenje i kontra-pričvršćenje osovina za podešavanje osiguravaju visoka opterećenja. Kako bi se velike težine na elementima vrata sigurno rasporedile i osigurala trajna i besprekorna funkcija, vrlo bitno je da su odabrane šarke, prihvatni elementi i dovratnik optimalno usklađeni.

„Sa povećanim vrednostima opterećenja kod novih modela ispunjavamo zamisli i želje projektanata i proizvođača za sistemskim šarkama sa visokim zahtevima u pogledu veličine i težine elemenata vrata u privatnim i javnim objektima“, objašnjava Wolfgang Landwehr, upravnik departmana tehnike i primene firme SIMONSWERK.

Tehnika podešavanja omogućava podešavanje teških vrata u vrednostima od +/- 3,0 mm na stranu i visinu kao i promenu pritiska od +/- 3,0 mm. Šarke nije potrebno održavati, imaju odlična svojstva rada i namenjena su i za montažu na funkcionalnim vratima u području protivdimne i protivpožarne zaštite.

28. novembar 2018 | bd | Facebook | Twitter