GEZE sistemi za odimljavanje

GEZE sistemi za odimljavanje
Najvažniji zadatak je preventivna zaštite od vatre, tako da ljudi mogu biti sigurni u slučaju požara.

Sistem za odvođenje dima i toplote (RWa) efikasno uklanja dim iz zgrade nakon automatskog ili ručnog aktiviranja.

Sistem RWA 100 NT je kombinacija profilnog pogona E 250 NT za montažu ramova i mehaničke konzole postavljene sa zaključavanjem. Za manje od 60 sekundi postižu se velike širine otvaranja sa malim potezom. Mehanička brava se nalazi na glavnoj ivici za zatvaranje, a za sekundarnu ivicu za zatvaranje se nudi dodatno zaključavanje.


- Za vertikalno montirane nagibne, preklopne, kose i okretne prozore koji se otvaraju prema unutra
- Od drveta, plastike i lakog metala
- Kontrola putem sigurnosne električne centrale, pomoću protivpožarnog prekidača, dugmeta za ventilaciju i detektora dima
- Za sinhrone upotrebe (tandem) potrebna su 2 RWA 100 NT

Potreban prostor:
Na strani brave min. 32 mm
Na strani motora min. 48 mm

Težina krila:
max. 30 kg/m2

Širina krila:
Od drveta i alu max. 1200 mm, RWA 100 NT-Tandem max. 2400 mm
Od plastike max. 800 mm
min. 360 mm

Visina krila:
max.1700 mm
min. 520 mm

Snaga motora: 750 N (isključivanje u slučaju opterećenja)
Vreme otvaranja: 100 mm Hub ca. 20 sek.
Potrošnja struje: 0,2 - 1 A

Isporuka uključuje:
Konzola
Stezaljka
Granični ugaonik
Dodatno zaključavanje
Opruga za deblokadu
Ugaoni prenos
Vodilica šipke
Pogon E 250 NT
(bez šipke, pokrivnih profila i kontrole)

GEZE RWA 100 NT mit E250/ hod 150 mm, srebrno eloksiran

GEZE RWA 100 NT sa E250/ hod 150 mm, aluminijum beli RAL 9016

GEZE RWA 100 NT mit E250/ hod 200 mm, srebrno eloksiran

GEZE RWA 100 NT sa E250/ hod 200 mm, aluminijum beli RAL 9016

12. april 2019 | bd | Facebook | Twitter