Lamello Tanga DX200 - mašina za demontažu prozora

Lamello Tanga DX200 - mašina za demontažu prozora
Tanga DX200 je snažna rezna mašina snage 1700 W za efikasno demontiranje starih okvira prozora. Ova se mašina može koristiti za demontažu prozora bez oštećenja okolnih zidova, pločica ili prozorskih simsova.

Podna ploča, koja se može okrenuti za 180°, takođe omogućuje rezanje u uglu kako bi se u potpunosti izrezao prozor. Čak i prozori koji su pričvršćeni metalnim kandžama mogu se odrezati. Sa dodatnim podešavanjem visine, položaj rezanja može se precizno podesiti za novije instaliranje debljih prozora. Takođe je moguće rezati i metalne nosače u zidu, koji se često mogu naći kod prozora.


Rezanje drvenih okvira

Ploča za rezanje sa 24 zuba reže na isti način kao i sa 12 zuba, s tim da ima duži vek trajanja. Rezanjem drvenog okvira, prozor se vrlo brzo može demontirati i ukloniti. Za aluminijumske i PVC prozore, tu su i odgovarajuće rezne ploče. Koristeći mašinu pod blagim uglom, prozori debljine i više od 70 mm mogu se izrezati.


Prozori u ravni sa zidom

Kada je prozor ugrađen u ravni sa zidom, okvir se može rezati koristeći opciju graničnika koji će rez pravilno zaustaviti pre zida. Uz odgovarajuću dijamantnu reznu ploču mogući su rezovi u nišama. To uključuje rezove u betonu, cigli, pločicama, malteru ili vijcima.

19. juli 2019 | bd | Facebook | Twitter