Magnetno zatvaranje za drvena vrata

Magnetno zatvaranje za drvena vrata
SIMONSWERK je razvio magnetno zatvaranje Keep Close uzevši u obzir zahteve za primenu na unutrašnjim drvenim vratima.

Ono omogućava puristički dizajn vrata bez prepoznatljivih elemenata zatvaranja. Osim kreativnih prednosti novo magnetno zatvaranje je pre svega bez struje, bez trošenja, nečujno i beskontaktno.


Novo magnetno zatvaranje pruža do sada nedostignut komfor pri korišćenju i sigurnost funkcionisanja otvaranja i zatvaranja visoko kvalitetnih drvenih vrata.

Primena magnetnog zatvaranja Keep Close omogućava nečujno otvaranje i zatvaranje drvenih unutrašnjih vrata. Ono je funkcionalno, tehnički i estetski vrlo atraktivna alternativa klasičnim bravama. Zatvorena vrata pridržavaju se pomoću patentiranog magneta, čija snaga je individualno podesiva, tako da vrata sigurno drži u zatvorenom položaju. Sistem se sastoji od magneta KC 50 i magnetne ploče KC 50/H i namenjen je za ugradnju na drvenim vratima sa ili bez falca, sa punim ili futer drvenim štokom. Ukoliko postoji potreba, može se ugraditi i više magneta, na primer kod vrlo visokih vrata. Ugraditi se mogu i na gornji rub vrata, odnosno na gornjem delu štoka. Ovo rešenje za pridržavanje vrata upotpunjeno je sa rukohvatom KC 170 koji je optimalno prilagođen magnetu i magnetnoj ploči.

Za sve informacije obratite se SCH savetniku.

13. septembar 2019 | bd | Facebook | Twitter