Corona virus

Najnovije informacije za kupce petak, 10. april 2020.

Zdravlje naših zaposlenih, kupaca i dobavljača je glavni prioritet porodične kompanije Schachermayer. Da bismo usporili širenje virusa koliko god je to moguće,  i dalje preduzimamo odgovarajuće mere i delujemo u skladu sa situacijom.

Služba za korisnike širom Srbije

Zbog mera koje smo preduzeli u vezi sa Corona virusom, obaveštavamo Vas o trenutnoj proceduri u preduzeću Schachermayer:
 

U redovnoj komunikaciji sa vlastima, menadžment i donosioci odluka u preduzeću svakodnevno proveravaju situaciju i prilagođavaju je važećim propisima. Obaveštavaćemo Vas o daljim merama i ograničenjima. 

Hvala na razumevanju i ostanite zdravi!