Pristup portalu za partnere

Prijava online pristup

WebShop
Najdirektnija vrsta e-trgovine. Pomoću ovog sistema možete posetiti SCH-direct, a ulazite praktično u interni sistem za obradu podataka. Sa ovom uslugom Vam nudimo mogućnost da uz sve informacije saznate i individualno važeće cene, a narudžbu možete predati svakim danom od 0:00 do 24:00. Takođe i nedeljom i praznikom.

Obavezna polja su markirana zvezdicom *:

Podaci o preduzeću
Kontakt osoba