Zaštita podataka

Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Ova obrada podataka za kompaniju Schachermayer-Grosshandelsgesellschaft m.b.H. biće vođena kao odgovorno telo od strane:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
FN 78652s, Pokrajinski sud Linc
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc

Odgovorna osoba tokom sakupljanja podataka:

Poslovođa mag. Gerd Schachermayer

Odgovorno telo
U slučaju pitanja o zaštiti podataka ili ukoliko želite da se usprotivite sakupljanju, obradi ili korišćenju Vaših podataka od strane Schachermayer, svoje protivljenje možete poslati putem mejla ili pisma na sledeće adrese za kontakt:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

1. Opšte informacije

Sigurnost i poverljivo ophođenje prema Vašim podacima je za kompaniju Schachermayer-Grosshandelsgesellschaft m.b.H. veoma važna i iskrena briga, stoga se koriste isključivo najmoderniji sigurnosni standardi. Podatke koji su nam povereni kao i sakupljene podatke tretiramo veoma strogo poverljivo i odgovorno postupamo sa njima. Stoga Vas informišemo prema dotičnim odredbama o zaštiti podataka (DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung / Opšta uredba o zaštiti podataka, Zakon o izmeni zaštite podataka 2018).

2. Sakupljanje i obrada ličnih podataka

Kompanija Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. će sakupljati i obrađivati vaše lične podatke kao i po potrebi postavljena dokumenta ili fotografije u svrhu obrade i prenosa podataka u okviru poslovne veze sa Vama kao partnerom (klijent, dobavljač), uključujući i u ovim prilikama kreirana elektronski kreirana i arhivirana dokumenta (kao na primer korespondencija).

Obrađuju se naredni lični podaci:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Podaci za kontakt (adresa, mejl, telefonski podaci)
 • Podaci i narudžbini i isporuci
 • Podaci o plaćanju

Prilikom svakog pristupanja našoj ponudi na internetu prenosiće se podaci o korišćenju putem pretraživača i podaci o protokolu, takozvani serverski log fajlovi, će biti sačuvani. Ovi podaci su:

 • IP adresa računara sa koga se pristupa
 • Korisničko ime na platformi
 • Naziv pozvane stranice
 • Datum i vreme poziva
 • URL od kojeg je korisnik došao do pozvane strane
 • Identifikacioni broj sesije

3. Svrha sakupljanja podataka

Glavna svrha sakupljanja ličnih podataka od strane kompanije Schachermayer jeste omogućavanje sigurne, efikasne i lične upotrebe usluga. Lični podaci se koriste u naredne svrhe:

 • Pravilno ispunjavanje ugovora, obavljanje porudžbine
 • Prilagođavanje, merenje i poboljšanje usluge
 • Stavljanje na raspolaganje naših proizvoda i usluga

Ovi podaci s jedne strane potiču od Vaših sopstvenih unosa, a u slučaju potrebe podatke sakupljamo iz javno dostupnih registara.

Sva sakupljanja podataka u vezi sa pravilnim ispunjavanjem ugovora oslanjaju se na čl. 6 (1) b DSGVO. Za slanje našeg biltena i informacija itd. potreban nam je Vaš pristanak, a obrada podataka koja se na to odnosi oslanja se na čl. 6 (1) a DSGVO.

Kompanija Schachermayer se obavezuje da će sa Vašim podacima postupati prema načelima zaštite podataka i prema primenjivom zakonu.

4. Prosleđivanje podataka, prenos podataka u treće zemlje

Kompanija Schachermayer ne prosleđuje lične podatke trećim licima. Osim u slučaju da je dotična osoba dala svoj izričit pristanak na to ili postoji zakonska obaveza za kompaniju Schachermayer da preda ove podatke, ili da je neophodan prenos podataka spoljnim pružaocima usluga npr. za isporuku ili obradu naloga.

Podaci se prenose sledećim kompanijama ili institucijama na osnovu navedenih zakonskih osnova u navedene svrhe:

 • Unutar koncerna: Obrada podataka se vodi centralno u glavnoj podružnici - za sve kompanije koncerna
 • Za memorisanje podataka koristimo tzv. Cloud rešenja. Pritom se ne može isključiti da Cloud provajderi memorišu podatke u trećim zemljama. Mi za memorisanje podataka unajmljujemo samo Cloud provajdere koji su dokazano ispunili sve regulative o zaštiti podataka i potkrepili ih sertifikatima poput EU-US Privacy Shield.

5. Kolačići i dodatni programis

Kompanija Schachermayer koristi takozvane kolačiće kako bi individualno oblikovala i optimirala iskustvo i vreme na mreži. Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim pristupima na odgovarajućem serveru ili informacije o ponudama koje su do sada bile učitavane.

Kolačići se ne koriste za pokretanje programa ili učitavanje virusa na kompjuteru korisnika. Glavna svrha kolačića je zapravo da se pripremi posebna ponuda koja odgovara korisniku i da se korišćenje usluge napravi što ugodnijim mogućim.

Kompanija Schachermayer trenutno koristi "Kolačiće sesije" koji se ne čuvaju na hard disku korisnika i koji se brišu napuštanjem pretraživača. Kolačići sesije se koriste za autentifikaciju prijavljivanja i za balansiranje učitavanja (izjednačavanje opterećenja sistema).

U svako doba imate mogućnost da odbijete postavljanje kolačića. Ovo je po pravilu moguće odabirom odgovarajuće opcije u podešavanjima pretraživača ili pomoću dodatnih programa. Bliže informacije možete pronaći u opciji Pomoć u korisničkom pretraživaču. Ukoliko se odlučite da isključite kolačiće, to može da umanji opseg naše usluge i može vidno negativno da utiče na korišćenje naših usluga.

Gugl analitika (Google Analytics)

Naše stranice koriste Gugl analitiku, servis za analizu veba kompanije Google Inc. („Gugl“). Gugl analitika koristi tzv. "kolačiće", tekstualne podatke koji se memorišu na Vašem računaru i koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja veb-stranice. Informacije o Vašem korišćenju veb-stranice koje su sakupljene pomoću kolačića (uključujući i IP adresu) prenose se i memorišu se na serveru Gugla u SAD-u. Gugl će koristiti te informacije da oceni Vaše korišćenje veb-stranice, kako bi napravio izveštaje o Vašim aktivnostima na stranici za vlasnika stranice i kako bi pružio dalje usluge u vezi sa korišćenjem veb-stranice i interneta.

Gugl će takođe po potrebi preneti ove informacije trećim licima ukoliko je to zakonski propisani ili ukoliko treća lica obrađuju ove podatke za Gugl prema ugovoru. Gugl ni u kom slučaju neće povezati Vašu IP adresu sa drugim Guglovim podacima. Možete sprečiti instalaciju kolačića pomoću odgovarajućeg podešavanja softvera svog pretraživača; ali Vam skrećemo pažnju na to da u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb-stranice.

Korišćenjem ove veb-stranice izjašnjavate se saglasnim sa obradom podataka koje je Gugl sakupio o Vama na način koji je prethodno opisan i u prethodno opisane svrhe.

Društveni dodatni Fejsbuk i Tviter programi korišćenjem "rešenja od 2 klika"

Na našoj stranici koriste se tzv. društveni dodatni programi ("dodatni programi") društvenih mreža Fejsbuk i Gugl+ kao i servisa za mikrobloging Tviter. Ove usluge se nude od strane kompanija Facebook Inc,, Google Inc. i Twitter Inc. ("Provajderi"). Fejsbukom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD (“Fejsbuk”).

Ovde možete naći pregled svih dodatnih Fejsbuk programa i njihov izgled:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Tviterom upravlja Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („Tviter“). Pregled Tviter tastera i njihov izgled možete videti ovde:
https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Kako bi se povećala sigurnost Vaših podataka prilikom posete naše veb-stranice, dodatni programi su povezani sa stranicom pomoću "rešenja od 2 klika". Ovo povezivanje osigurava da se prilikom pristupanja nekoj od stranica našeg veb-prikaza koja sadrži takve dodatne programe još uvek ne uspostavlja veza sa Fejsbuk, Gugl i Tviter serverima. Tek nakon što aktivirate dodatne programe i time dodelite saglasnost za prenos podataka, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa serverima Fejsbuka ili Tvitera.

Sadržaj određenog dodatnog programa se onda direktno prenosi od pripadajućeg provajdera na Vaš pretraživač i stranica je povezana. Povezivanjem dodatnog programa provajderi dobijaju informaciju o tome da je Vaš pretraživač pristupio odgovarajućoj stranici našeg veb-prikaza čak iako ne posedujete profil kod odgovarajućeg provajdera ili niste prijavljeni. Ova informacija (uključujući Vašu IP adresu) se direktno prenosi od Vašeg pretraživača do servera odgovarajućeg provajdera u SAD-u i tamo se memoriše.

Ukoliko ste prijavljeni na neku od društvenih mreža provajderi mogu da direktno pripišu Vašu posetu našoj stranici Vašem profilu na Fejsbuku, tj. Gugl+. Ukoliko interagujete pomoću dodatnih programa, na primer klikom na "Sviđa mi se" taster ili na "Tvitovati" taster, odgovarajuća informacija se takođe direktno prenosi na server ponuđača i tamo se memoriše. Informacije se pored toga objavljuju na društvenoj mreži, tj. na vašem Tviter nalogu i tamo se prikazuju Vašim kontaktima.

Preuzmite svrhu i opseg sakupljanja podataka i dalju obrada i korišćenje podataka od strane provajdera, kao i sa time povezana prava i mogućnosti podešavanja za zaštitu Vaše privatne sfere iz informacija o zaštiti podataka provajdera.
Informacije o zaštiti podataka na Fejsbuku: http://www.facebook.com/policy.php
Informacije o zaštiti podataka na Tviteru: https://twitter.com/privacy

Ukoliko ne želite da Fejsbuk ili Tviter direktno na Vašem profilu pripišu podatke koji su sakupljeni o našoj veb-stranici odgovarajućoj službi, onda se pre aktivacije dodatnih programa morati odjaviti sa odgovarajuće službe.

6. Čuvanje podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaši podaci se čuvaju sve do okončanja poslovne veze, tj. do isteka roka važeće garancije, zastarevanja i zakonskih rokova za čuvanje. Preko toga se takođe čuvaju do okončanja pravnih sporova kod kojih su ovi podaci neophodni.

Pristup podacima imaju saradnici kompanije Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. koji se bave razvojem procesa.

Podaci se štite kontrolom pristupa, ulaska, preuzimanja, unosa, prosleđivanja, davanja naloga, dostupnosti i odvajanja. Mere sigurnosti se neprestano prerađuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

7. Vaša prava

Prema relevantnim zakonskim normama kao osoba u pitanju Vi imate dolenavedena prava i pravne lekove. Za ostvarivanje svojih prava i kod pitanja obratite se kompaniji

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

 • Pravo na informacije (Član 15 DSGVO) čl. 43f Zakon o izmeni zaštite podataka 2018
  Imate pravo da dobijete informacije o tome da li će se vaše lični podaci obrađivati i ukoliko hoće, koji lični podaci o Vama će biti obrađeni. Takođe imate pravo da budete informisani o svrsi obrade i njenoj pravnoj osnovi, o kategorijama ličnih podataka, obznanjivanju trećim licima kao i o trajanju čuvanja.
   
 • Pravo na ispravku i brisanje
  Imate pravo da odmah ispravite svoje neispravne lične podatke, tj. - imajući u vidu svrhu obrade podataka - da dopunite nepotpune lične podatke kao i da zahtevate brisanje svojih podataka.
   
 • Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo da ograničite obradu svih sakupljenih ličnih podataka. Ovi podaci će se od momenta ograničenja obrađivati samo uz pojedinačno odobrenje, tj. za ostvarivanje i sprovođenje prava.
   
 • Prenosivost podataka (Čl. 20 DSGVO)
  Imate pravo da zahtevate neometan i neograničen prenos sakupljenih ličnih podataka trećim licima.
   
 • Pravo na prigovor (Član 21, stav 1 DSGVO)
  Imate pravo da iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije u svako doba uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, koja je
  • neophodna za percepciju zadatka koji je od javnog interesa ili sledi u sprovođenju javne vlasti i koji je prenet odgovornim licima ili
  • koja je neophodna za očuvanje opravdanog interesa odgovornih lica ili treće osobe, ukoliko ne pretežu interesi osnovnih prava i sloboda dotične osobe koje zahtevaju zaštitu ličnih podataka

  Odgovorno lice onda ne sme više da obrađuje lične podatke, osim u slučaju da može da dokaže prinudne razloge vredne zaštite za obradu, koji prelaze interese, prava i slobode dotične osobe ili obrada služi ostvarivanju, sprovođenju, odbrani ili polaganju prava.

Protiv obrade podataka u svrhu direktne reklame možete uložiti prigovor u svako doba i on će biti delotvoran i u budućnosti.

Ukoliko posegnete za nekim od sredstava za sprovođenje Vaših gorenavedenih prava, Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. mora da bez odlaganja, najkasnije u roku od jednog meseca od prispeća Vašeg zahteva zauzme stav, tj. da izađe u susret Vašem zahtevu.

Vaša kontakt osoba:
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

Schachermayer D.O.O.
Autoput za Novi Sad 194 D
Zemun 11080
info@schachermayer.rs

8. Žalbe organima za zaštitu podataka

Za zahteve i žalbe po pitanju povrede prava na informisanje, povrede prava na čuvanje tajne, po pitanju ispravke ili brisanja nadležan je sledeći organ za zaštitu podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd

Tel.011/3408-900
Mail: office@poverenik.rs

Schachermayer D.O.O.

 

Downloads