Zaštita podataka

Zaštita podataka

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Ova obrada podataka za kompaniju Schachermayer GmbH biće vođena kao odgovorno telo od strane:

Schachermayer GmbH
FN 78652s, Pokrajinski sud Linc
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc

Odgovorna osoba tokom sakupljanja podataka:

Poslovođa mag. Gerd Schachermayer

Odgovorno telo
U slučaju pitanja o zaštiti podataka ili ukoliko želite da se usprotivite sakupljanju, obradi ili korišćenju Vaših podataka od strane Schachermayer, svoje protivljenje možete poslati putem mejla ili pisma na sledeće adrese za kontakt:

Schachermayer GmbH
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

1. Opšte informacije

Sigurnost i poverljivo ophođenje prema Vašim podacima je za kompaniju Schachermayer GmbH veoma važna i iskrena briga, stoga se koriste isključivo najmoderniji sigurnosni standardi. Podatke koji su nam povereni kao i sakupljene podatke tretiramo veoma strogo poverljivo i odgovorno postupamo sa njima. Stoga Vas informišemo prema dotičnim odredbama o zaštiti podataka (DSGVO - Datenschutz-Grundverordnung / Opšta uredba o zaštiti podataka, Zakon o izmeni zaštite podataka 2018).

2. Sakupljanje i obrada ličnih podataka

Kompanija Schachermayer GmbH će sakupljati i obrađivati vaše lične podatke kao i po potrebi postavljena dokumenta ili fotografije u svrhu obrade i prenosa podataka u okviru poslovne veze sa Vama kao partnerom (klijent, dobavljač), uključujući i u ovim prilikama kreirana elektronski kreirana i arhivirana dokumenta (kao na primer korespondencija).

Obrađuju se naredni lični podaci:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Državljanstvo
 • Podaci za kontakt (adresa, mejl, telefonski podaci)
 • Podaci i narudžbini i isporuci
 • Podaci o plaćanju

Prilikom svakog pristupanja našoj ponudi na internetu prenosiće se podaci o korišćenju putem pretraživača i podaci o protokolu, takozvani serverski log fajlovi, će biti sačuvani. Ovi podaci su:

 • IP adresa računara sa koga se pristupa
 • Korisničko ime na platformi
 • Naziv pozvane stranice
 • Datum i vreme poziva
 • URL od kojeg je korisnik došao do pozvane strane
 • Identifikacioni broj sesije

Ova veb lokacija nalazi se u Gugl Cloud-u, a datoteke evidencije i IP adrese se tamo čuvaju. Za više informacija o politici privatnosti posetite https://policies.google.com/privacy?hl=de

3. Svrha sakupljanja podataka

Glavna svrha sakupljanja ličnih podataka od strane kompanije Schachermayer jeste omogućavanje sigurne, efikasne i lične upotrebe usluga. Lični podaci se koriste u naredne svrhe:

 • Pravilno ispunjavanje ugovora, obavljanje porudžbine
 • Prilagođavanje, merenje i poboljšanje usluge
 • Stavljanje na raspolaganje naših proizvoda i usluga

Ovi podaci s jedne strane potiču od Vaših sopstvenih unosa, a u slučaju potrebe podatke sakupljamo iz javno dostupnih registara.

Sva sakupljanja podataka u vezi sa pravilnim ispunjavanjem ugovora oslanjaju se na čl. 6 (1) b DSGVO. Za slanje našeg biltena i informacija itd. potreban nam je Vaš pristanak, a obrada podataka koja se na to odnosi oslanja se na čl. 6 (1) a DSGVO.

Kompanija Schachermayer se obavezuje da će sa Vašim podacima postupati prema načelima zaštite podataka i prema primenjivom zakonu

4. Prosleđivanje podataka, prenos podataka u treće zemlje

Kompanija Schachermayer ne prosleđuje lične podatke trećim licima. Osim u slučaju da je dotična osoba dala svoj izričit pristanak na to ili postoji zakonska obaveza za kompaniju Schachermayer da preda ove podatke, ili da je neophodan prenos podataka spoljnim pružaocima usluga npr. za isporuku ili obradu naloga.

Podaci se prenose sledećim kompanijama ili institucijama na osnovu navedenih zakonskih osnova u navedene svrhe:

 • Unutar koncerna: Obrada podataka se vodi centralno u glavnoj podružnici - za sve kompanije koncerna
 • Van koncerna: ako je potrebno, spoljni pružaoci usluga za obradu naloga / ugovora, kao što su dobavljači usluga isporuke, proizvođači (za proširene garancije itd.), dobavljači (prilagođavanje proizvoda, optimizacija itd.), IT usluge

Za memorisanje podataka koristimo tzv. Cloud rešenja. Pritom se ne može isključiti da Cloud provajderi memorišu podatke u trećim zemljama. Mi za memorisanjepodataka unajmljujemo samo Cloud provajdere koji su dokazano ispunili sve regulative o zaštiti podataka i potkrepili ih sertifikatima poput EU-US Privacy Shield.

5. Bilten

Kada se prijavite za bilten, dajete gore navedene lične podatke i dajete Schachermayer-u pravo da vas kontaktira putem i-mejla. Podaci sačuvani kao deo registracije za bilten koristiće se samo za bilten i neće se prenositi trećim licima.

Ako želite da se odjavite - link ćete naći na dnu svakog biltena - svi podaci koji su bili sačuvani prilikom prijave na bilten biće izbrisani.

Usluga upravljanja informativnim biltenima zasnovana je na Cloud-u MailChimp kompanije The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA  i koristi se za evidentiranje registracija.

Rocket Science Group LLC (MailChimp) održava internetske platforme koje korisnicima omogućavaju da budu u kontaktu sa svojim pretplatnicima, prvenstveno putem elektronske pošte. Informacije prenesene u bazu podataka MailChimp koriste se za slanje i-mejlova i za omogućavanje korisniku da koristi određene druge funkcije MailChimp-a. U skladu sa objavljenom politikom privatnosti, MailChimp deli neke informacije sa trećim licima radi pružanja podrške uslugama koje MailChimp nudi korisnicima. MailChimp takođe deli neke informacije sa partnerima za oglašavanje treć́ih strana kako bi bolje razumeli potrebe i interese korisnika i kako bi se tim korisnicima i drugim korisnicima mogao pružiti relevantniji sadržaj i ciljano oglašavanje.

Bilten se šalje putem dodatka sa Mailchimpa koji se zove Mandrill. Ovo je takođe ponuda kompanije The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404 Atlanta, GA 30318 („Mandrill“). Usluga upravlja podacima o tome kada je pročitana adresa e-pošte ili linkovi sadržani u njoj. Kao i kod kompanije Mailchimp, i Mandrill se nalazi u Sjedinjenim Državama. Vaši lični podaci će se stoga preneti u zemlju izvan evropskog ekonomskog prostora u kojoj ne postoji isti nivo zaštite ličnih podataka kao u okviru Evropskog ekonomskog prostora. Iz tog razloga, Rocket Science Group, LLC zaključio je ugovorni ugovor (takozvane standardne ugovorne klauzule EU), putem kojeg se Mandrill obavezuje da će zaštititi lične podatke pošiljalaca e-pošte i da će lične podatke obrađivati samo na zahtev i na osnovu uputstava.

Evaluacija biltena

Kada primite bilten putem MailChimp-a, informacije kao što su IP adresa, vrsta pretraživača i program e-pošte se čuvaju da bi nam pružile informacije o učinku našeg biltena. MailChimp može da koristi slike integrisane u HTML e-poštu nazvane veb beacons (detalji se mogu naći na https://kb.mailchimp.com/reports/about-open-tracking) da bi utvrdili da li je poruka stigla ili ne, da li je otvorena i da li se kliknulo na linkove. Sve ove informacije se čuvaju na MailChimp serverima, a ne na ovoj veb lokaciji. 

Schachermayer je potpisao ugovor sa MailChimpom o obradi podataka. Ovaj ugovor služi da zaštiti vaše lične podatke i osigurava da se MailChimp pridržava važeć́ih propisa o zaštiti podataka i da ne prosleđuje vaše lične podatke treć́im licima. 

Više informacija o ovom ugovoru možete naći na https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

MailChimp je aktivni učesnik u EU-U.S. Privacy Shield Framework koji reguliše ispravan i siguran prenos ličnih podataka. Više informacija možete pronaći na https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&tid=211110332. Više o upotrebi kolačića možete pronaći na MailChimp-u na https://mailchimp.com/legal/cookies/, a informacije o zaštiti podataka na MailChimp-u (privatnost) možete pronaći na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6. Kolačići i dodaci

Kompanija Schachermayer koristi takozvane kolačiće kako bi individualno oblikovala i optimizovala iskustvo i vreme na mreži. Kolačići sadrže npr. informacije o dosadašnjim pristupima na odgovarajućem serveru ili informacije o ponudama koje su do sada bile učitavane.

Kolačići se ne koriste za pokretanje programa ili učitavanje virusa na kompjuteru korisnika. Glavna svrha kolačića je zapravo da se pripremi posebna ponuda koja odgovara korisniku i da se korišćenje usluge napravi što ugodnijim mogućim.

Kada prvi put posetite veb lokaciju, od vas će se pitati koji od ovih tipova kolačića želite da omogućite, ova odluka će biti sačuvana. Da biste promenili podešavanja kolačića i praćenja, kliknite ovde.

U svako doba imate mogućnost da odbijete postavljanje kolačića. Ovo je po pravilu moguće odabirom odgovarajuće opcije u podešavanjima pretraživača ilipomoću dodatnih programa. Bliže informacije možete pronaći u opciji Pomoć u korisničkom pretraživaču. Ukoliko se odlučite da isključite kolačiće, to može daumanji opseg naše usluge i može vidno negativno da utiče na korišćenje naših usluga.

7. Alati za analizu

Matomo

Schachermayer koristi na svojim web-sajtovima Matomo, otvorenu web analitičku uslugu otvorenog koda, koja se koristi za statističku evaluaciju i analizu korišćenja web-sajta. Zabeleženi su različiti log fajlovi, kao što su IP adrese, referenti, korišćeni pretraživači i slično.

Prilikom analize sa Matomom, koristi se anonimizacija IP adrese, pri čemu se IP adresa skraćuje pre analize, tako da više nije jednoznačno poveziva. Matomo je smešten na serverima Maxcluster GmbH, što znači da svi analitički podaci ostaju kod Schachermayer-a, bez prenosa prikupljenih podataka trećim stranama.

Obrada podataka se vrši na osnovu člana 6, stav 1, tačka a) GDPR. Schachermayer tako sledi opravdani interes za optimizaciju web-sajta za spoljnu prezentaciju.

Više informacija o zaštiti podataka vezano za Matomo možete pronaći na: https://matomo.org/privacy-policy/

8. Gugl mape

Ova veb lokacija koristi Gugl mape za prikazivanje interaktivnih mapa i pravljenje uputstava. Gugl mape su usluga karata kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Korišćenjem Gugl mapa, informacije o upotrebi veb lokacije, uključujuć́i vašu IP adresu i (početnu) adresu unesenu kao deo funkcije planiranja ruta, mogu se proslediti Gugl-u u SAD. Kada pristupite lokaciji na našoj veb lokaciji koja sadrži Gugl mape, Vaš pretraživač uspostavlja direktnu vezu sa Gugl serverima. Sadržaj mape se sa Gugla-a direktno prenosi u Vaš pretraživač, koji ga integriše u veb lokaciju. Stoga na ovaj način nemamo uticaja na obim podataka koje je prikupio Gugl. Prema našim saznanjima, to su sledeći podaci: 

 • Datum i vreme posete veb lokaciji 
 • Pristup Internet adresi ili URL veb lokaciji 
 • IP adresa, (početna) adresa unesena kao deo planiranja rute 

Ako ne želite da Gugl prikuplja, obrađuje ili koristi podatke o Vama putem naše veb stranice, možete da deaktivirate JavaScript u podešavanjima pretraživača. U ovom slučaju, međutim, ne možete da koristite prikaz mape. 

Svrha i opseg prikupljanja podataka i dalja obrada i upotreba podataka od strane Gugla, kao i Vaša prava i opcije podešavanja zaštite privatnosti mogu se naći u Guglovim podacima o zaštiti podataka (https://policies.google.com/privacy?hl=de).

9. Plaginovi društvenih mreža

Elementi usluga društvenih medija integrisani su na veb lokaciju Schachermayer kako bi se prikazale slike, video snimci i tekstovi. Posećivanjem stranica koje predstavljaju ove elemente, podaci se prenose iz Vašeg pretraživača u odgovarajuću uslugu društvenih medija i tamo se čuvaju. Schachermayer nema pristup tim podacima.

Dalje informacije o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove obrade od strane usluga društvenih medija mogu se naći u deklaraciji o zaštiti podataka. Tamo ćete takođe pronaći dodatne informacije o svojim pravima i mogućnostima podešavanja kako biste zaštitili svoju privatnost: 

Google izjava o zaštiti podataka odnosi se na YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Facebook smernica za podatke: https://www.facebook.com/about/privacy

Ako ne želite da Facebook ili YouTube dodeljuju podatke prikupljene preko naše veb lokacije, morate se odjaviti iz relevantne usluge pre aktiviranja plagina.

10. Čuvanje podataka, pristup podacima i sigurnost podataka

Vaši podaci se čuvaju sve do okončanja poslovne veze, tj. do isteka roka važeće garancije, zastarevanja i zakonskih rokova za čuvanje. Preko toga se takođe čuvaju do okončanja pravnih sporova kod kojih su ovi podaci neophodni.

Pristup podacima imaju saradnici kompanije Schachermayer GmbH koji se bave razvojem procesa.

Podaci se štite kontrolom pristupa, ulaska, preuzimanja, unosa, prosleđivanja, davanja naloga, dostupnosti i odvajanja. Mere sigurnosti se neprestano prerađuju u skladu sa tehnološkim napretkom.

11. Vaša prava

Prema relevantnim zakonskim normama kao osoba u pitanju Vi imate dolenavedena prava i pravne lekove. Za ostvarivanje svojih prava i kod pitanja obratite se kompaniji

Schachermayer GmbH
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

 • Pravo na informacije (Član 15 DSGVO) čl. 43f Zakon o izmeni zaštite podataka 2018
  Imate pravo da dobijete informacije o tome da li će se vaše lični podaci obrađivati i ukoliko hoće, koji lični podaci o Vama će biti obrađeni. Takođe imate pravo da budete informisani o svrsi obrade i njenoj pravnoj osnovi, o kategorijama ličnih podataka, obznanjivanju trećim licima kao i o trajanju čuvanja.
   
 • Pravo na ispravku i brisanje
  Imate pravo da odmah ispravite svoje neispravne lične podatke, tj. - imajući u vidu svrhu obrade podataka - da dopunite nepotpune lične podatke kao i da zahtevate brisanje svojih podataka.
   
 • Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo da ograničite obradu svih sakupljenih ličnih podataka. Ovi podaci će se od momenta ograničenja obrađivati samo uz pojedinačno odobrenje, tj. za ostvarivanje i sprovođenje prava.
   
 • Prenosivost podataka (Čl. 20 DSGVO)
  Imate pravo da zahtevate neometan i neograničen prenos sakupljenih ličnih podataka trećim licima.
   
 • Pravo na prigovor (Član 21, stav 1 DSGVO)
  Imate pravo da iz razloga koji proizilaze iz Vaše posebne situacije u svako doba uložite prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, koja je
  • neophodna za percepciju zadatka koji je od javnog interesa ili sledi u sprovođenju javne vlasti i koji je prenet odgovornim licima ili
  • koja je neophodna za očuvanje opravdanog interesa odgovornih lica ili treće osobe, ukoliko ne pretežu interesi osnovnih prava i sloboda dotične osobe koje zahtevaju zaštitu ličnih podataka

  Odgovorno lice onda ne sme više da obrađuje lične podatke, osim u slučaju da može da dokaže prinudne razloge vredne zaštite za obradu, koji prelaze interese, prava i slobode dotične osobe ili obrada služi ostvarivanju, sprovođenju, odbrani ili polaganju prava.

Protiv obrade podataka u svrhu direktne reklame možete uložiti prigovor u svako doba i on će biti delotvoran i u budućnosti.

Ukoliko posegnete za nekim od sredstava za sprovođenje Vaših gorenavedenih prava, Schachermayer GmbH mora da bez odlaganja, najkasnije u roku od jednog meseca od prispeća Vašeg zahteva zauzme stav, tj. da izađe u susret Vašem zahtevu.

Vaša kontakt osoba:
Schachermayer GmbH
Koordinator za zaštitu podataka
Schachermayerstraße 2, 4020 Linc
datenschutz@schachermayer.com

Schachermayer D.O.O.
Autoput za Novi Sad 194 D
Zemun 11080
info@schachermayer.rs

12. Žalbe organima za zaštitu podataka

Za zahteve i žalbe po pitanju povrede prava na informisanje, povrede prava na čuvanje tajne, po pitanju ispravke ili brisanja nadležan je sledeći organ za zaštitu podataka:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd

Tel.011/3408-900
Mail: office@poverenik.rs

Schachermayer D.O.O.