Rezanje na željenu dužinu

Po meri i naknadno obrađeno

U našem centru za obradu nudimo uslugu rezanja profila, kao i spoljnih i unutrašnjih prozorskih dasaka na željenu dužinu.

Pregled prednosti po vaše preduzeće

  • ušteda vremena usled rezanja robe na traženu dužinu
  • ušteda alata
  • pouzdanost planiranja
  • roba može dalje da se obrađuje
  • isečak pravilnih dimenzija
  • bez naknadne obrade (uklanjanje rubova)

Preduslovi

  • Važi samo za robu kupljenu u poslovnicama preduzeća Schachermayer.