Uzdužno rezanje

Rezanje na željenu širinu

Rezanje unutrašnjih prozorskih dasaka na željenu širinu.

Pregled prednosti po vaše preduzeće

  • uzdužni isečak pravilnih dimenzija
  • ušteda vremena
  • ušteda alata
  • pouzdanost planiranja
  • roba može dalje da se obrađuje

Preduslovi

  • Važi samo za robu kupljenu u poslovnicama preduzeća Schachermayer.