Sve Sve Impuls

Hoppe SecuSan: Izbegnite zarazu

#IMPULS | Tema "higijena" danas je aktuelnija nego ikad. Sa SecuSan kvakama za vrata i prozore, Hoppe nudi provereno rešenje sa aktivnom zaštitom tamo gde je to najpotrebnije. U zdravstvenim i obrazovnim ustanovama ili privatnim domaćinstvima – SecuSan kvake pomažu provođenju visokih higijenskih standarda.

SecuSan je posebna površina koja odmah i trajno uništava bakterije i mikrobe. Nije potrebno nikakvo održavanje i namenjena je za dugotrajnu upotrebu. Visoka efikasnost je dokazana mnogim laboratorijskim i praktičnim testovima.

Princip delovanja

Površina sadrži jone srebra koji su sastavni deo nosivog sistema od staklokeramike. Oni predstavljaju aktivne materijalne komponente koje sprečavaju razvoj mikroorganizama poput bakterija, algi i klica. Joni srebra uništavaju membranu ćelija klica što ćeliji blokira disanje i onemogućava njeno deljenje. Testovi su pokazali da specijalna površina smanjuje udeo klica za više od 99%. Čak i pri redovnom dodatnom čišćenju i dezinfekciji, površina zadržava svoju efikasnost. U primeni protiv bakterija i mikroba joni srebra su se pokazali uspešnim u mnogim poljima, na primer kod zbrinjavanja rana ili kod invazivnih medicinskih uređaja pa čak i odeće.

Široka primena

Odabrane serije kvaka različitih formi su dostupne sa antibakterijskom i antimikrobnom površinskom zaštitom. Zadovoljavaju zahteve standarda DIN EN 1906, Kategorija 3 i 4 kao i RAL-GZ 607/9 i posebno se ističu kroz dugogodišnju upotrebu na objektima. Sve garniture za objekte takođe su dostupne u protivpožarnoj i antipanik varijanti. Sada je moguća brza i laka promena objekta kako bi zadovoljio sve nove higijenske standarde.

 

WEBKATALOG Više informacija o proizvodu

 

 

( )