Sve Pogled Impuls U praksi

VarioFit odgovara za sve

#IMPULS | Za aluminijumske, drvene i PVC prozore postoji veliki izbor profil-sistema, ne samo zbog zahteva za uštedu energije ili sigurnosnih aspekata, nego i zbog dizajnerskih zahteva. Svaki od ovih sistema zahteva odgovarajuću dužinu kvadratnog trna poluolive. Zbog toga poluolive moraju biti izrađene sa kvadratnim trnovima različitih dužina. To stvara dodatne logističke probleme kao i veće troškove.

Firma Hoppe donosi rešenje kako bi izbegli mnoštvo varijanti poluoliva sa različitim dužinama kvadratnih trnova. Uz VarioFit, kvadratni trn se fleksibilno prilagođava odgovarajućoj dubini profila kao i položaju pogona. To je omogućeno oprugom koja je pričvršćena na trn unutar ručke prozora. Zahvaljujući mehanizmu opruge, kvadratni trn se utiskuje kroz pogon i osigurava odgovarajući položaj.Na taj način VarioFit® premošćuje razlike u dubinama ugradnje do 10 mm i stoga se može pričvrstiti na prozore s različitim poprečnim presekom profila. Primena ručki za prozore sa VarioFIt tehnologijom znatno smanjuje raznolikost varijanti. Potencijalne uštede povezane s tim u smislu troškova složenosti su očite.

Prednosti

  • Fleksibilna primena na prozorima različitih poprečnih preseka profila zahvaljujući opruzi na kvadratnom trnu.
  • Patentirano bezstepeno podešavanje na odgovarajuću dubinu profila prozora.
  • Podešavanje do 10 mm
  • Dostupno i za kvake koje se mogu zaključati.
  • Velike uštede kod logistike i skladištenja. 
  • 10 godina garancije
  • RAL kvaliteta marke

WEB KATALOG: Vise informacija o proizvodima

(Autor: Marijana Simić, 08.06.2022 )

( )